Coaching

De coachactiviteiten van Adviesbureau Van Veldhuizen zijn gericht op de groei en ontwikkeling van medewerkers in relatie tot hun werk. In het coachingstraject gaat het om het vergroten van zelfvertrouwen en het ontdekken en toepassen van eigen mogelijkheden bij werk- en levensvragen. Samen zoeken we naar een goede balans tussen werk, gezondheid en eigen tijd. Personen die een coachingstraject aangaan, kunnen verwachten dat zij nieuwe perspectieven en kansen zullen ervaren en vaardigheden krijgen aangereikt die het nemen van beslissingen vergemakkelijken.

Individuele coaching

Bij individuele coaching gaat het om:

Welke coachtrajecten?

Adviesbureau Van Veldhuizen verzorgt coaching: